Otázky a odpovědi

Lze získat cestou profesních kvalifikací získat výuční list?

Ano.

Kdo má úplnou profesní kvalifikaci, může se přihlásit k závěrečné učňovské zkoušce a vykoná její odbornou část. Úspěšní získají výuční list.

Lze získat prostřednictvím profesních kvalifikací maturitu?
Kde zjistím, které zkoušky musím vykonat?
Za jakých podmínek získám cestou profesních kvalifikací živnostenské oprávnění?
Mohu vaše kurzy/zkoušky absolvovat zdarma?
Co je „úplná profesní kvalifikace“ (ÚPK)?
Co je profesní kvalifikace (dříve dílčí kvalifikace)?
Pokud se uchazeč přihlásí ke zkoušce profesní kvalifikace (formulář zde: ???), termín je naplánován v souladu s jeho potřebami nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky.
Pokud se uchazeč přihlásí ke zkoušce profesní kvalifikace (formulář zde: ???), termín je naplánován v souladu s jeho potřebami nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky.
Jak často se konají rekvalifikační kurzy?