Cesta k ŽL

Pokud si chcete založit vlastní živnost v řemeslných oborech, je třeba splnit následující podmínky:

  • Být odborně způsobilý v oboru (je třeba mít tzv. úplnou profesní kvalifikaci)
  • Být zdravotně způsobilý k výkonu povolání
  • V potravinářských oborech ještě mít „potravinářský průkaz“

Odborná způsobilost Se dokládá osvědčeními o zkoušce profesní kvalifikace, které jsou pro daný obor státem předepsané, jedná se o tzv. úplnou profesní kvalifikaci (více viz www.narodni-kvalifikace.cz). Příklady: Úplná profesní kvalifikace kuchař se skládá ze tří profesních kvalifikací (zkoušek): „Příprava teplých pokrmů“, Příprava pokrmů studené kuchyně“, „Příprava minutek“. Úplná profesní kvalifikace cukrář se skládá ze tří profesních kvalifikací (zkoušek): „Výroba zákusků a dortů“, Výroba jemného pečiva“, „Výroba restauračních moučníků“ Úplná profesní kvalifikace „číšník“ se skládá z jediné profesní kvalifikace „Složitá obsluha hostů“. Zdravotní způsobilost k výkonu povolání - dokládá se u zkoušek profesní kvalifikace potvrzením od lékaře Potravinářský průkaz Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství vydává praktický lékař a řeší ochranu potenciálních zákazníků zejména s ohledem na rizika šíření infekcí. Shrnutí Pokud tedy např. budoucí cukrář složí předepsané 3 zkoušky profesní kvalifikace, můžete žádat o ŽL v oboru bez dalších podmínek.

Poznámky

  • Rekvalifikační kurzy slouží jako příprava na zkoušku profesní kvalifikace (nejsou nezbytnou podmínkou)
  • Kdo má úplnou profesní kvalifikaci v oboru, může se přihlásit k závěrečné učňovské zkoušce a získat výuční list.
  • Pro živnost „hostinská činnost“ je třeba mít úplnou profesní kvalifikaci „kuchař“ nebo „číšník“