Kadeřník

Kadeřník

Povolání a obor vzdělání. Lze v něm tedy získat živnostenské oprávnění. V této kategorii je každá úplná profesní kvalifikace tvořena jednou (stejnojmennou) profesní kvalifikací.

Kód
Název PK
Délka [hod]
Kde najdete hodnotící standard, podle kterého zkouška bude probíhat
69-071-H Kadeřník 7  

Pokud se chcete přihlásit ke zkoušce této profesní kvalifikace, formulář najdete zde. Vyplněný a podepsaný odešlete na adresu školy.  Jako kód a název profesní kvalifikace použijte ty uvedené výše.

Výuční list  z oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník

Uchazeč doloží toto osvědčení o.profesní kvalifikaci k přihlášce vykonání závěrečné učňovské zkoušky - dostatečná podmínka.

Živnistenské oprávnění

S tačí doložitr osvědčení o profesní kvalifikaci.

Rekvalifikační kurzy

V dolní části obrazovky jsou 2 pole s nadpisy:

  • Klikntím: Vlevo "Aktuální kurzy" se objeví kurzy připravené k realizaci (s datem zahájení a konkrétním harmonogramem). Na takový kurz je možno se registrovat (závazně si objednat).
  • Kliknutím vpravo "Kurzy, které čekají na minimální poptávku" se objeví kurzy, které připravujeme (nebyl stanoven konkrétní harmonogram, protože zájem o tyto kurzy není dostatečný). Na takový kurz můžete provést nezávaznou předregistraci. Jednak tím zvýšíte pravděpodbnost vypsání konkrétního termínu (objeví se pak v seznamu "aktuální kurzy"), jednak se tím připojíte do seznamu osob, které informujeme emailem o všech změnách, týkajících se těchto kurzů. Předregistraci můžete provést i u více kurzů.

Kurzy, které čekají na minimální poptávku

Kód Název kurzu Místo konání
69-071-H Kadeřník SŠ Brno, Charbulova
*bez DPH