Pekař

Pekař

Povolání a obor vzdělání. Lze v něm tedy získat živnostenské oprávnění i závěrečnou učňovskou zkoušku.

Podmínkou je úspěšné vykonání těchto zkoušek profesní kvalifikace:

Kód
Název PK
Délka [hod]
Kde najdete hodnotící standard, podle kterého zkouška bude probíhat

29-001-H

Výroba chleba a běžného pečiva

6 http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-37-Vyroba_chleba_a_bezneho_peciva/revize-1026/hodnotici-standard
29-002_H
Výroba jemného pečiva
7

Pokud se chcete přihlásit ke zkoušce některé z těchto profesních kvalifikací, formulář najdete zde. Vyplněný a podepsaný odešlete na adresu školy.  Jako kód a název profesní kvalifikace použijte ty uvedené výše.

Rekvalifikační kurzy

V dolní části obrazovky jsou 2 pole s nadpisy:

  • Klikntím: Vlevo "Aktuální kurzy" se objeví kurzy připravené k realizaci (s datem zahájení a konkrétním harmonogramem). Na takový kurz je možno se registrovat (závazně si objednat).
  • Kliknutím vpravo "Kurzy, které čekají na minimální poptávku" se objeví kurzy, které připravujeme (nebyl stanoven konkrétní harmonogram, protože zájem o tyto kurzy není dostatečný). Na takový kurz můžete provést nezávaznou předregistraci. Jednak tím zvýšíte pravděpodbnost vypsání konkrétního termínu (objeví se pak v seznamu "aktuální kurzy"), jednak se tím připojíte do seznamu osob, které informujeme emailem o všech změnách, týkajících se těchto kurzů. Předregistraci můžete provést i u více kurzů.

Kurzy, které čekají na minimální poptávku