Řezník

Řezník

 

Povolání a obor vzdělání. Lze v něm tedy získat živnostenské oprávnění i závěrečnou učňovskou zkoušku.

Podmínkou je úspěšné vykonání těchto zkoušek profesní kvalifikace:

Kód
Název PK
Délka [hod]
Kde najdete hodnotící standard, podle kterého zkouška bude probíhat
29-017-H
Přeprava a ustájení jatečných zvířat
1
29-019-H
Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat
2,5
29-021-H
Bourání masa
3
29-026-H
Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich
1,5
29-018-H
Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb
2,5

29-023-H

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků

4

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-51-Vyroba_masnych_vyrobku

Pokud se chcete přihlásit ke zkoušce některé z těchto profesních kvalifikací, formulář najdete zde. Vyplněný a podepsaný odešlete na adresu školy.  Jako kód a název profesní kvalifikace použijte ty uvedené výše.

Rekvalifikační kurzy

V dolní části obrazovky jsou 2 pole s nadpisy:

  • Klikntím: Vlevo "Aktuální kurzy" se objeví kurzy připravené k realizaci (s datem zahájení a konkrétním harmonogramem). Na takový kurz je možno se registrovat (závazně si objednat).
  • Kliknutím vpravo "Kurzy, které čekají na minimální poptávku" se objeví kurzy, které připravujeme (nebyl stanoven konkrétní harmonogram, protože zájem o tyto kurzy není dostatečný). Na takový kurz můžete provést nezávaznou předregistraci. Jednak tím zvýšíte pravděpodbnost vypsání konkrétního termínu (objeví se pak v seznamu "aktuální kurzy"), jednak se tím připojíte do seznamu osob, které informujeme emailem o všech změnách, týkajících se těchto kurzů. Předregistraci můžete provést i u více kurzů.

 

Kurzy, které čekají na minimální poptávku