Prodavač

Prodavač

Povolání a obor vzdělání. Lze v něm tedy získat živnostenské oprávnění i závěrečnou učňovskou zkoušku.

Podmínkou je úspěšné vykonání těchto zkoušek profesní kvalifikace:

 

66-003-H ​

Kód
Název PK
Délka [hod]
Kde najdete hodnotící standard, podle kterého zkouška bude probíhat
66-003-H   Prodavač  6 http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-335-Prodavac/hodnotici-standard
 66-001-H  Pokladní  4 http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-333-Pokladni/hodnotici-standard 
 66-002-H  Skladník  4  http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-334-Skladnik/hodnotici-standard

Pokud se chcete přihlásit ke zkoušce některé z těchto profesních kvalifikací, formulář najdete zde. Vyplněný a podepsaný odešlete na adresu školy.  Jako kód a název profesní kvalifikace použijte ty uvedené výše.

Rekvalifikační kurzy

V dolní části obrazovky jsou 2 pole s nadpisy:

  • Klikntím: Vlevo "Aktuální kurzy" se objeví kurzy připravené k realizaci (s datem zahájení a konkrétním harmonogramem). Na takový kurz je možno se registrovat (závazně si objednat).
  • Kliknutím vpravo "Kurzy, které čekají na minimální poptávku" se objeví kurzy, které připravujeme (nebyl stanoven konkrétní harmonogram, protože zájem o tyto kurzy není dostatečný). Na takový kurz můžete provést nezávaznou předregistraci. Jednak tím zvýšíte pravděpodbnost vypsání konkrétního termínu (objeví se pak v seznamu "aktuální kurzy"), jednak se tím připojíte do seznamu osob, které informujeme emailem o všech změnách, týkajících se těchto kurzů. Předregistraci můžete provést i u více kurzů.

Kurzy, které čekají na minimální poptávku

Kód Název kurzu Místo konání
66-004-H Manažer prodeje Jánská 32, Brno
66-001-H Pokladní Jánská 32, Brno
66-003-H Prodavač Jánská 32, Brno
66-002-H Skladník Jánská 32, Brno
*bez DPH