Výroba zákusků a dortů

Kód:
29-007-H
Místo konání:
Charbulova 106, Brno
Úroveň:
Neuvedeno

Popis

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání 
zkoušky profesní kvalifikace konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Výroba zákusků a dortů (29-007-H), (dle zákona č. 179/2006 Sb. ) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Kurz je převážně praktický a účastníci se naučí péct dorty a základní druhy základní druhy zákusků. Absolvent se uplatní v povolání cukrář – „Pracovník výroby zákusků a dortů“ a v činnostech s tímto povoláním souvisejících, případně se může po získání úplné kvalifikace Cukrář a živnostenského oprávnění věnovat cukrářské práci samostatně.

Hodnotící standard profesní kvalifikace najdete zde:

Vstupní požadavky

Vzdělávací program je určen pro každého uchazeče o povolání Cukrář s minimálně 
základním vzděláním. 

Uchazeč musí být držitelem platného zdravotního průkazu pro práci v potravinářství.

Kurz je vhodný i pro zájemce s podporou úřadů práce (tzv. zvolené rekvalifikace).

Jak se připravit

Pracovní oblečení pro práci v potravinářství:
bílé kalhoty, bílá košile nebo tričko,pokrývka hlavy, uzavřená bílá obuv.

Další informace:

Poskytovatel kurz provádí jako akreditovaný na základě Zákona o uznávání výsledků vzdělávání vzhledem k tomu, že má obor:

29-54-H/01 Cukrář

uveden v rejstříku škol a školských zařízení.


Nezávazná registrace zájemce o kurz

Tento kurz nemá stanoveno datum zahájení.
Pokud máte zájem, můžete provést nezávaznou předregistraci na kurz a budete informován(a), jakmile bude datum zahájení stanoveno..

Informace o účastníkovi

Kontaktní data

* požadovaný

Kategorie

Přiřazené Tagy