(Re)kvalifikace

V rámci zvyšování či rozšiřování svých kvalifikací můžete využit nově definované národní soustavy kvalifikací, kde jsou nejdůležitějšími pojmy:

  • Úplná profesní kvalifikace (má úzkou vazbu na povolání a obory vzdělání, např. cukrář, číšník, řezník)
  • Profesní kvalifikace (soustava znalostí a dovedností, které Vám umožňují provádět definované činnosti: porazit jatečné zvíře, upéct chleba, obsluhovat hosta, ...)

Kdo má úplnou profesní kvalifikaci (certifikáty o vykonání zkoušky profesní kvalifikace v potřebném počtu a struktuře), může žádat o živnostenské oprávnění pro dané povolání nebo se přihlásit k závěrečné učňovské zkoušce v daném oboru vzdělání.

Subkategorie

Cukrář (0) , Pekař (0) , Kuchař (0) , Řezník (0) , Číšník (0) , Prodavač (0) , Kosmetické služby (0) , Fotograf (0) , Kadeřník (0)

Kurzy, které čekají na minimální poptávku

Kód Název kurzu Místo konání
65-009-H Barman Charbulova 106, Brno
29-021-H Bourání masa Charbulova 106, Brno
69-071-H Kadeřník SŠ Brno, Charbulova
69-030-M Kosmetička - víkendový Brno, Charbulova 106
Prof Barista Kurz přípravy kávy (barista) Charbulova 106, Brno
66-004-H Manažer prodeje Jánská 32, Brno
69-024-H Manikérka a nehtová designérka Brno, Charbulova 106
66-001-H Pokladní Jánská 32, Brno
29-019-H Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat Charbulova 106, Brno
65-004-H Příprava minutek Charbulova 106, Brno
65-001-H Příprava pokrmů studené kuchyně Charbulova 106, Brno
65-001-H Příprava teplých pokrmů Charbulova 106, Brno
66-003-H Prodavač Jánská 32, Brno
66-002-H Skladník Jánská 32, Brno
65-008-H Složitá obsluha hostů Hotel Holiday Inn
65-010-H Sommeliér Charbulova 106, Brno
29-001-H Výroba chleba a běžného pečiva Charbulova 106, Brno
29-002-H Výroba jemného pečiva Charbulova 106, Brno
29-023-H Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků Charbulova 106, Brno
29-012-H Výroba restauračních moučníků Charbulova 106, Brno
29-007-H Výroba zákusků a dortů Charbulova 106, Brno
*bez DPH