Číšník

Číšník

Povolání a obor vzdělání. Lze v něm tedy získat živnostenské oprávnění i závěrečnou učňovskou zkoušku.

Podmínkou je úspěšné vykonání těchto zkoušek profesní kvalifikace:

Kód
Název PK
Délka [hod]
Kde najdete hodnotící standard, podle kterého zkouška bude probíhat
65-008-H Složitá obsluha hostů 5  http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-14-Slozita_obsluha_hostu/revize-405/hodnotici-standard

Pokud se chcete přihlásit ke zkoušce, formulář najdete zde. Vyplněný a podepsaný odešlete na adresu školy.  Jako kód a název profesní kvalifikace použijte ty uvedené výše.

Rošiřující profesní kvalifikace (netvoří úplnou profesní kvalifikaci)

Kód
Název PK
Délka [hod]
Kde najdete hodnotící standard, podle kterého zkouška bude probíhat
65-007-H Jednoduchá obsluha hostů 3 http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-12-Jednoducha_obsluha_hostu/revize-63/hodnotici-standard
65-009-H Barman 2 http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-15-Barman/revize-572/hodnotici-standard
65-010-H Sommelier 3 http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-16-Sommelier/revize-574/hodnotici-standard

V těchto kvalifikacích lze získat osvědčení o profesní kvalifikaci, ale nemá to vliv na získánáí úplné progfesní kvalifikace

Rekvalifikační kurzy

V dolní části obrazovky jsou 2 pole s nadpisy:

  • Klikntím: Vlevo "Aktuální kurzy" se objeví kurzy připravené k realizaci (s datem zahájení a konkrétním harmonogramem). Na takový kurz je možno se registrovat (závazně si objednat).
  • Kliknutím vpravo "Kurzy, které čekají na minimální poptávku" se objeví kurzy, které připravujeme (nebyl stanoven konkrétní harmonogram, protože zájem o tyto kurzy není dostatečný). Na takový kurz můžete provést nezávaznou předregistraci. Jednak tím zvýšíte pravděpodbnost vypsání konkrétního termínu (objeví se pak v seznamu "aktuální kurzy"), jednak se tím připojíte do seznamu osob, které informujeme emailem o všech změnách, týkajících se těchto kurzů. Předregistraci můžete provést i u více kurzů.

Aktuální kurzy

KódNázev kurzuDatum zahájeníDatum konceMísto konáníCena*
65-008-HČíšník/Servírka  novýúno 23, 2024, 15:00dub 23, 2024, 14:00Hotely Internacional, Continental, restaurace Nová Svratka16600,00 CZK
*bez DPH

Kurzy, které čekají na minimální poptávku

Kód Název kurzu Místo konání
65-009-H Barman Charbulova 106, Brno
Prof Barista Kurz přípravy kávy (barista) Charbulova 106, Brno
65-008-H Složitá obsluha hostů Hotel Holiday Inn
65-010-H Sommeliér Charbulova 106, Brno
*bez DPH