Manažer prodeje

Kód:
66-004-H
Místo konání:
Jánská 32, Brno
Úroveň:
Neuvedeno

Popis

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání
zkoušky profesní kvalifikace konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Manažer prodeje (66–004-H)(dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní při výkonu činností Manažera prodeje v rámci
povolání vedoucí provozovny.

Vstupní požadavky

  • Minimálně ukončené základí vzdělání
  • Uchazeč musí být držitelem platného zdravotního průkazu pro práci v potravinářství.

Jak se připravit

Pracovní oblečení pro práci v potravinářství:

  • bílé kalhoty nebo sukně
  • bílé tričko
  • vhodná bílá obuv s uzavřenou špicí a protiskluzovou podrážkou pro práci v potravinářství
  • pokrývka hlavy (např. síťka na vlasy).

Další informace:

Poskytovatel kurz provádí jako akreditovaný na základě Zákona o uznávání výsledků vzdělávání vzhledem k tomu, že má v obor :

66-51-H/01 Prodavač

uveden v rejstříku škol a školských zařízení.

Podpora úřadu práce          

pro tento kurz je možná formou zvolené rekvalifikace po dohodě s organizátorem kurzu(více viz https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace)


Nezávazná registrace zájemce o kurz

Tento kurz nemá stanoveno datum zahájení.
Pokud máte zájem, můžete provést nezávaznou předregistraci na kurz a budete informován(a), jakmile bude datum zahájení stanoveno..

Informace o účastníkovi

Kontaktní data

* požadovaný

Kategorie

Přiřazené Tagy