Prodavač

Kód:
66-003-H
Místo konání:
Jánská 32, Brno
Úroveň:
Neuvedeno

Popis

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání 
zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Prodavač (66-003-
H) (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Kurz je převážně praktický.

Tato profesní kvalifikace je součástí úplné profesní kvalifikace "specialista maloobchodu"

Výstupy kurzu:

  • Potvrzení o účasti v rekvalifikačním programu
  • Osvědčení o profesní kvalifikaci, pokud úspěšně složíte zkoušku (cena zkoušky profesní kvalifikace je součástí ceny kurzu).

Vstupní požadavky

Vzdělávací program je určen pro každého zájemce o povolání prodavač, který má alespoň základní vzdělání.

Uchazeč musí být držitelem platného zdravotního průkazu pro práci v potravinářství.

Jak se připravit

  • pracovní oblečení
  • psací potřeby a poznámkový blok

Další informace:

Poskytovatel kurz provádí jako akreditovaný na základě Zákona o uznávání výsledků vzdělávání vzhledem k tomu, že má v obor:

66-51-H/01 Prodavač

uveden v rejstříku škol a školských zařízení.

Podpora úřadu práce          

pro tento kurz je možná formou zvolené rekvalifikace po dohodě s organizátorem (více viz https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace)


Nezávazná registrace zájemce o kurz

Tento kurz nemá stanoveno datum zahájení.
Pokud máte zájem, můžete provést nezávaznou předregistraci na kurz a budete informován(a), jakmile bude datum zahájení stanoveno..

Informace o účastníkovi

Kontaktní data

* požadovaný

Kategorie

Přiřazené Tagy