Pokladní

Kód:
66-001-H
Místo konání:
Jánská 32, Brno
Úroveň:
Neuvedeno

Popis

ílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání 
zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Pokladní (66-001-
H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent je připraven obsluhovat kontrolní pokladny a pokladní systémy v různých formách prodeje včetně vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje absolventovi ucházet se o zaměstnání v různých typech prodejen na pozici pokladní. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru dalšími formami profesní kvalifikace tak, aby získal 
úplnou profesní kvalifikaci.

Vstupní požadavky

  • minimálně ukončené základní vzdělání,
  • zdravotnický průkaz pro práci v potravinářství
  • pracovní oděv

Další informace:

Poskytovatel kurz provádí jako akreditovaný na základě Zákona o uznávání výsledků vzdělávání vzhledem k tomu, že má v obor

66-51-H/01 Prodavač

uveden v rejstříku škol a školských zařízení.

Víkendový kurz

jedná se o intenzivní kurz, který probíhá o víkendech:

V pátek odpoledne teorie (začátek 15:00 hod), so-ne praxe pod vedením lektora. Jeden víkend kurz, 1 víkend odpočinek..

Podpora úřadu práce

pro tento kurz je možná formou zvolené rekvalifikace po dohodě s organizátorem kurzu (více viz https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace)


Nezávazná registrace zájemce o kurz

Tento kurz nemá stanoveno datum zahájení.
Pokud máte zájem, můžete provést nezávaznou předregistraci na kurz a budete informován(a), jakmile bude datum zahájení stanoveno..

Informace o účastníkovi

Kontaktní data

* požadovaný

Kategorie

Přiřazené Tagy