Skladník

Kód:
66-002-H
Místo konání:
Jánská 32, Brno
Úroveň:
Neuvedeno

Popis

ílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání 
zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Skladník (66-002-
H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako skladník, který vykonává příslušné činnosti na požadované úrovni v pozici zaměstnance v hypermarketech, supermarketech a maloobchodních prodejnách. 
Znalosti a dovednosti z oboru skladník jsou využitelné i pro drobné podnikatele.Profesní kvalifikace Skladník (66-002-H) je součástí úplné kvalifikace Specialista maloobchodu (66-51-H/01) a tudíž jeho absolvování otvírá absolventovi prostor pro další zvyšování kvalifikace.

Vstupní požadavky

  • Vstupním předpokladem jsou minimálně základy vzdělání.
  • Zdravotnický průkaz pro práci v potravinářství
  • Pro praktickou výuku je nezbytný pracovní oděv a obuv v souladu s hygienickými normami a zásadami BOZP.

Další informace:

Poskytovatel kurz provádí jako akreditovaný na základě Zákona o uznávání výsledků vzdělávání vzhledem k tomu, že má v obor

66-51-H/01 Prodavač

uveden v rejstříku škol a školských zařízení.

Víkendový kurz

jedná se o intenzivní kurz, který probíhá o víkendech:

V pátek odpoledne teorie (začátek 15:00 hod), so-ne praxe pod vedením lektora. Jeden víkend kurz, 1 víkend odpočinek..

Podpora úřadu práce          

pro tento kurz je možná formou zvolené rekvalifikace po dohodě s organizátorem kurzu(více viz https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace)


Nezávazná registrace zájemce o kurz

Tento kurz nemá stanoveno datum zahájení.
Pokud máte zájem, můžete provést nezávaznou předregistraci na kurz a budete informován(a), jakmile bude datum zahájení stanoveno..

Informace o účastníkovi

Kontaktní data

* požadovaný

Kategorie

Přiřazené Tagy